time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  Darčeková karta v hodnote 100€
2.  špeciálna cena
3.  špeciálna cena

Vyrieš tento challenge a poď robiť konzultanta pre segmentového manažéraUkáž svoju vynaliezavosť a kreativitu a získaj možnosť aktívne spolupracovať s naším segmentovým manažérom – či už online alebo prostredníctvom osobných stretnutí
Študenti od 15 rokov až do skončenia vysokoškolského štúdia sú v Tatra banke nemalým a dôležitým segmentom. Okrem iného nás zaujíma, do akej miery sú študenti edukovaní o možnostiach, ktoré im ponúka ich účet nielen počas štúdia, ale aj po jeho skončení.CHALLENGE


Z telefonického prieskumu realizovanom na vybranej vzorke mladých ľudí, ktorým skončila 100% študentská zľava sme zistili, že viac ako polovica dopytovaných nevie, koľko mesačne platí za svoj balík služieb a nepozná možnosti Programu odmeňovaniaTB.

Oboznám sa s naším Programom odmeňovaniaTB a navrhni koncept zvyšovania povedomia o ňom u študentov pred skončením štúdia prostredníctvom nástrojov 1to1 marketingu.

Tvoj výstup má obsahovať:
  • zistené informácie o Programe odmeňovaniaTB
  • koncept kontinuálneho vzdelávania študenta v oblasti používania účtu a služieb s ním spojených (Čo edukovať? Ako? Cez aké komunikačné kanály?)
  • návrh troch konkrétnych marketingových komunikácií zameraných na zvýšenie povedomia o Programe odmeňovaniaTB prostredníctvom vybraných komunikačných kanálov (newsletter / kampaň v Internet bankingu / iné)
Svoj návrh odovzdaj ako prezentáciu pre segmentového manažéra.ADDITIONAL INFORMATION:

Podľa čoho budeme Challenge vyhodnocovať?

1. Inovatívnosť
2. Realizovateľnosť
3. Forma spracovania


Viac o spolupráci so segmentovým manažérom:

Spolupráca so segmentovým manažérom bude v závislosti od regiónu, z ktorého pochádzaš prebiehať na báze osobných stretnutí alebo telefonických či online konzultácií, prípadne segmentový manažér vycestuje priamo do Tvojho mesta.
Naučíš sa tak čo znamená segmentové riadenie v banke, ako sa pripravujú rôzne direct kampane a iné marketingové aktivity,  jednoducho zažiješ prácu segmentového manažéra na vlastnej koži.

WINNERS

Veronika Ježová
1st place
Andrej Knap
2nd place
Patrick Hrdý
3rd place