time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  Obed s CEO Tatra banky Igorom Vidom, v rámci ktorého budú odprezentované najlepšie riešenia.

Tatra banka CEO ChallengeBaví ťa riešiť zložité a strategické úlohy? Tak ukáž svoju kreativitu a vyrieš tento challenge! Ako víťaz prediskutuješ svoje riešenie s Igorom Vidom, CEO Tatra banky na spoločnom obede.
Predstav si, že si CEO Tatra banky. Ako by pod Tvojím vedením budovala banka svoj vzťah práve s cieľovou skupinou študentov a mladých ľudí?

CHALLENGE


Navrhni, ako by mala Tatra banka podľa teba pracovať so segmentom ŠTUDENT, čo by mala ponuka služieb obsahovať, ako túto cieľovú skupinu osloviť a ako na ňu komunikovať. Neboj sa pridať svoje vlastné nápady a predstavy doplnené o to, čo by bolo pre teba zaujímavé a príťažlivé.


Nezabudni, že ako CEO banky zodpovedáš za rozumné a efektívne hospodárenie banky, preto maj na pamäti rentabilnosť ako aj realizovateľnosť navrhnutého riešenia.    


Zadanie vypracuj vo forme prezentácie, ktorú by si v roli riaditeľa odprezentoval pred členmi predstavenstva. Prezentácia by nemala byť dlhšia ako 10 slideov. 


Ako môžeš postupovať?
Inšpiruj sa napríklad v zahraničí. Nájdi na webe zaujímavé zahraničné banky, ktoré ponúkajú svoje služby segmentu ŠTUDENT. Prezri, zanalyzuj ich ponuky a vyber si z nich to, čo sa ti najviac páči a čo teba, ako potenciálneho klienta, oslovuje.

Tvoje riešenie tak môže obsahovať:

- názov spoločnosti, 

- názov služby,

- základné informácie o komunikácii na segment ŠTUDENT (napr. spôsob, forma, kanál)   

- základné informácie o ich ponuke

- tvoje zhodnotenie

- vysvetlenie prečo je, podľa teba, práve segment študent pre banku zaujímavý a jeho špecifikáciu (veková kategória, škola)

- konkrétny návrh riešenia pre Tatra banku


ADDITIONAL INFORMATION:

Podľa čoho budeme Challenge vyhodnocovať?


1. Kreativita a originálnosť

2. Realizovateľnosť (vecná a časová)

3. Rozpočet (za rozumnú cenu)


Ukáž svoj potenciál - vyskúšaj si na vlastnej koži prácu skutočného bankára a odhaľ nám svoj talent!WINNERS

Ondrej Ďurják
1st place
Juraj Hovorka
2nd place
Andrea Dancziova
3rd place