time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  iPad Mini
2.  Samsung Galaxy S4 Mini
3.  Martinus voucher - 50€

Swiss Re job fair challengePerá, bloky, cukríky... cukríky, ceruzky, letáky... letáky, letáky, letáky. Masa ľudí, postávajúci personalisti a zase letáky. Pripomína Ti to posledný job fair? Ak áno, chceme zmenu!
Navrhni originálny marketingový produkt alebo formu a zviditeľni Swiss Re jedinečným, inovatívnym spôsobom. 

CHALLENGE


Nemusíš byť žiadny dizajnér ani grafik. Predstav si, že sa ako každý účastník veľtrhu práce jednoducho prechádzaš pomedzi stánky jednotlivých spoločností. Čo by ťa zaujalo? Bol by to konkrétny marketingový produkt alebo iná zaujímavá forma prezentácie značky?

Popusti uzdu svojej fantázii. Marketingové produkty a/ alebo forma, ktoré navrhneš, sa môžu stať súčasťou stánku Swiss Re a reprezentovať spoločnosť na veľtrhoch práce, či iných podujatiach.

Tvoje riešenie by malo pozostávať v návrhu maximálne 3 marketingových produktov a/alebo marketingovej formy, ktoré detailne popíšeš a samozrejme zdôvodníš svoj výber vrátane toho, ako tvoj nápad zapadá do charakteru našej spoločnosti.
O ňom sa viac dozvieš na stránke www.swissre.com alebo aj z iných verejne dostupných zdrojov. Interné dokumenty vrátane design manuálu Ti síce žiaľ neposkytneme, no ak sa rozhodneš riešiť náš Challenge, pošleme ti pre inšpiráciu náhľad úplne nového globálneho vizuálu stánku, ktorý prvýkrát použijeme na jesenných jobfairs.

Okrem detailného popisu tvojho riešenia môžeš priložiť aj jeho jednoduchý náčrt (áno, aj ceruzkou).

Kritéria hodnotenia: 
  • originálnosť
  • reprezentatívnosť
  • náklady na realizáciu
  • využiteľnosť
  • formálne vypracovanie riešenia
Tvoje riešenie nám úplne postačí v slovenčine, ale rozumieme aj angličtine :-) Prajeme pekné leto s Challengestom a tešíme sa na Tvoje návrhy :-)


ADDITIONAL INFORMATION:

Spoločnosť Swiss Re vznikla v roku 1863 a od roku 2007 sa stala jej súčasťou aj Swiss Re Bratislava, ktorá sa rýchlo rozvíja. Zo súčasných 900 zamestnancov by sme sa chceli do roku 2017 rozrásť na 1200.

Väčšina našej práce vo Swiss Re sa týka zaisťovania. Zjednodušene to znamená poisťovanie poisťovacích spoločností. No až také jednoduché to nie je. Ide o zložité a očarujúce podnikanie, ktoré zjednocuje pohľady všetkých vedeckých odvetví. Také množstvo rizík a nebezpečenstiev, ktorým dnes čelí svet, nedokážu zvládnuť poisťovacie spoločnosti samé. Jedine ak zdieľajú svoje riziko so zaisťovacími spoločnosťami, ako je Swiss Re, môžu naďalej poskytovať svoje služby.  

Ak sa chceš dozvedieť viac o možných pracovných príležitostiach u nás, samozrejme neváhaj navštíviť našu stránku 
http://www.swissre.com/careers/.


Autorské právo:

Účastník súťaže Challengest svojou účasťou a zaslaním návrhu (ďalej len ako " dielo") v hore uvedenej súťaži udeľuje súhlas spoločnosti Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovak Republic, IČO: 36 689 602 (ďalej len ako "Swiss Re") na akékoľvek použitie zaslaného diela v neobmedzenom rozsahu v zmysle § 18 ods.1 a 2 zákona č. 618/2003 Z.z. Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, najmä na používanie diela na internete alebo verejnosti, vyhotovenie rozmnoženiny diela, verejné rozširovanie diela na internete alebo formou tlače, potlače predmetov, spracovanie alebo prepracovanie diela a verejné vystavenie diela, a to všetko v súvislosti s obchodnou činnosťou spoločnosti Swiss Re. Tento súhlas je udelený bezodplatne a na čas trvania majetkových práv autora diela.  Spoločnosť Swiss Re je oprávnená udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie alebo postúpiť odplatne alebo bezodplatne licenciu na tretiu osobu. Účastník vyhlasuje, že je pôvodným a jediným autorom zaslaného diela. Účastník vyhlasuje, že zodpovedá za akékoľvek škody, nároky tretích osôb alebo iné sankcie spojené so zaslaným dielom a zaväzuje sa plne uhradiť všetky záväzky spoločnosti Swiss Re spojené so zaslaným dielom.WINNERS

Veronika Subjakova
1st place
Michaela Gallova
2nd place
Veronika Ježová
3rd place