time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  500 EUR - na nákup kníh
2.  Možnosť získať dvojtýždňovú stáž v ČSOB

Navrhni komunikačnú kampaň k projektu ČSOB nadácie – Jednoduchá banková operácia môže zachrániť život
Cieľovou skupinou je široká verejnosť, ktorú chce ČSOB nadácia osloviť s cieľom NETRADIČNE informovať o filantropickom projekte - Jednoduchá banková operácia môže zachrániť život. Zároveň má kampaň motivovať individuálnych darcov k ich osobnej filantropii.

CHALLENGE


Pri riešení výzvy vám pomôžu nasledovné informácie:

Jednoduchá banková operácia môže zachrániť život – cieľom kampane je komunikovať verejnosti, že ČSOB nadácia chce poskytnúť finančné prostriedky vybranej nemocnici v Bratislave na zakúpenie prístroja podľa potrieb tejto nemocnice. Počas kampane, za každé 1 EURO, ktoré poukáže ktokoľvek tejto nemocnici na jej účet cez ČSOB (jednoduchá banková operácia/transakcia), pridá ČSOB nadácia ďalšie 1 EURO. Čím viac ľudí podporí nemocnicu 1 EUROm,  tým viac EUR daruje ČSOB nadácia tejto nemocnici.

Výstup riešiteľa:

  • Názov, stratégia a dĺžka trvania kampane
  • Komunikačné kanály, príp. miesto realizácie
  • Kľúčové posolstvá, heslá a slogany
  • Návrh rozpočtu

Tvoje riešenie zabaľ do .ppt. Záleží nám na kvalite aj forme nápadov. Pri vyhodnotení budeme klásť dôraz na kreativitu a komplexnosť návrhu.WINNERS

Lukáš H
2nd place
Peter Sagan
2nd place