time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  1500 EUR - Dovolenkový pobyt vo vybranej destinácii
2.  1000 EUR - Dovolenkový pobyt
3.  500 EUR - Dovolenkový pobyt
4.  300 EUR - Dovolenkový pobyt

VYSKÚŠAJ SI ÚLOHU NÁKUPCU A VYHRAJ DOVOLENKU SNOV!Pri príležitosti recruitingu na oddelenie nákupu vyhlasuje Protherm Production druhý ročník študentskej súťaže. Tvojou úlohou je natočiť 2-5 minútové video v angličtine a urobiť analýzu vývoja cien. Na oplátku si môžeš vybrať dovolenku za 1 500 eur! Tak čo, trúfaš si na to?
Protherm Production patrí do medzinárodného koncernu Vaillant Group. Je výrobcom najmodernejších vykurovacích zariadení. Oddelenie nákupu Protherm Production v Skalici zamestnáva nákupcov, ktorých úlohou je hlavne:
        - Cestovanie po Európe i Ázii
        - Stretávanie zaujímavých ľudí
        - Využívanie cudzích jazykov, hlavne angličtiny
        - Práca v medzinárodnom kolektíve
        - Rokovania a vyjednávania s dodávateľmi z celého sveta.

CHALLENGE


Zadanie Protherm Production challenge má dve časti – natočenie videa a vypracovanie analýzy. Pre prijatie Tvojho riešenia je potrebné nahrať oba výstupy. Video, ktoré má viac ako 50 MB je potrebné nahrať na youtube alebo inú stránku a následne v riešení poslať iba link.

1. VIDEO

Predstav si, že zastupuješ spoločnosť Protherm Production ako skupinový nákupca na rokovaní. Tvojou úlohou je natočiť video (napr. na mobil), v ktorom predstavíš spoločnosť Protherm Production a samého seba Vašim medzinárodným obchodným partnerom, tak ako keby rokovanie práve vtedy prebiehalo.
       - Video by nemalo mať viac ako 5 minút
       - Video musí byť v angličtine
       - Keďže budeme hodnotiť Tvoje vystupovanie, reč tela, aj plynulosť Tvojej angličtiny, buď v zábere.

2. ANALÝZA

Ďalšou úlohou je vypracovanie analýzy vývoja cien plynu alebo medi na svetových trhoch za posledné tri roky (prosíme odovzdať v slovenskej aj anglickej verzii).

Meď je jedným z materiálov, ktorý obsahujú vykurovacie zariadenia vyrábané v Protherm Production. Zemný plyn je zase využívaný ako palivo na vykurovanie prostredníctvom kondenzačných a nekondenzačných plynových kotlov.

ADDITIONAL INFORMATION:

Informácie o spoločnosti Protherm Production nájdeš na linkoch:
http://www.protherm.sk/pre-nasich-zakaznikov/vyrobny-zavod/o-spolocnosti/index.sk_sk.html
http://www.protherm.sk/pre-nasich-zakaznikov/vyrobny-zavod/novinky/tlacove-spravy/index.sk_sk.html
http://www.protherm.sk/pre-nasich-zakaznikov/vyrobny-zavod/vyvoj/index.sk_sk.html
Súťaž je určená pre všetkých študentov, bez ohľadu na odbor.
Videá bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov vedenia spoločnosti Protherm Production a zo zástupcov oddelenia nákupu.
Vyhodnotenie súťaže spojené s odovzdávaním cien prebehne v januári 2017.


WINNERS

Monika Budiakova
1st place
Veronika Kamenicka
2nd place
Adam Ondák
3rd place