time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  100 EUR - Darčeková karta TB

TATRA BANKA PREMIUM CHALLENGE!!! POZOR !!!

Táto challenge je určená len pre študentov Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach. Pre zaradenie do hodnotenia je splnenie tejto podmienky nevyhnutné.


Tatra banke záleží na vzťahu s jej klientmi. Aby sa k nim čo najviac priblížila, ponúka im službu Premium Banking. Ide o nadštandardnú individualizovanú starostlivosť, ktorej cieľom je poskytnúť také finančné riešenia, ktoré ochránia a zhodnotia majetok klienta. Tento komfort je zabezpečovaný prostredníctvom osobného bankára.

Ten je personálnym finančným poradcom, ktorý detailne pozná podrobnosti portfólia klienta, jeho ciele a spôsob, ako ich dosiahnuť. Osobný bankár neustále zabezpečuje ochranu a rast majetku, zatiaľ čo klient môže svoj čas venovať tomu, čo ho najviac teší a napĺňa.


CHALLENGE


Predstav si že si Osobný bankár a máš v portfóliu klienta, ktorého mesačný čistý príjem je 1800 €. Je mladý a slobodný, zamestnaný v IT sektore a býva v podnájme. Na účte má k dispozícii 50 000€.

Tvojou úlohou je oboznámiť sa so službou Premium Banking a produktami Tatrabanky, tak, aby si dokázal navrhnúť klientovi čo najlepšie investičné riešenie, s cieľom maximalizovať jeho majetok v budúcnosti.

Svoje riešenie odovzdaj ako PowerPoint prezentáciu pre svojho klienta. Môžeš doplniť o excel a iné prípadné pomôcky. 

ADDITIONAL INFORMATION:

Challenge je určená len pre študentov Ekonomickej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach.

Vo svojom riešení môžeš použiť všetky voľne dostupné informácie, obrázky a grafy.
Ako jeden zo zdrojov informácií ti môžu poslúžiť aj stránky spoločnosti Tatra banka, a.s.
WINNERS

Dávid Tomečko
1st place