INSURANCE. DO U SPEAK IT?

Máš už nejaké poistenie? Cestovné – na lyžovačku či letný trek? Alebo PZP k autu? Ale... stačí to? 

Akým spôsobom si získal potrebné informácie? Máš ich dostatok na to, aby si vedel skutočne posúdiť, čo presne potrebuješ?

A čo poistenie v budúcnosti? Akým spôsobom budú mladí "digital natives" získavať informácie? Poď nám pomôcť vybudovať nový rozmer digitálnej komunikácie! 

Challenge:

Insurance Challenge:

Tvojou úlohou je vymyslieť spôsob, akým by mala poisťovňa komunikovať s mladými ľuďmi v digitálnom prostredí. Sociálne siete? Mobilná apka? Interaktívna hra? Hľadáme úplne nový spôsob poskytovania informácií a služieb, ktorý nás posunie do budúcnosti. Hľadáme niečo, čo pritiahne záujem mladých ľudí a presvedčí ich o tom, že poistenie je a aj bude naozaj dôležité!

Predstav nám Tvoj návrh digitálnej interakcie, v ktorom spomenieš:

  • Aký spôsob komunikácie by oslovil Teba a prečo?

  • Akú digitálnu platformu / formu by mala poisťovňa využívať?

  • Čo v digitálnej komunikácii nesmie chýbať?


Tvoje riešenie môže mať formu videa (max. 5 minút), prezentácie (max. 15 slides) alebo web stránky. Na záver prezentácie nezabudni pridať, prečo si myslíš, že by Tvoje riešenie malo vyhrať :)

Hodnotiace kritéria: 

  • kreativita, 
  • inovatívnosť, 
  • realizovateľnosť (dôležité je, aby bola Tvoja idea realizovateľná do 12 mesiacov) a 
  • Tvoje obhájenie si nápadu.

Additional information:

Po ukončení tejto challenge vyberieme troch finalistov, ktorí si prídu zabojovať o víťazstvo v Insurance Challenge 2017 do priestorov novej centrály ČSOB v Bratislave. Víťaz získa:  

  • finančnú odmenu vo výške 350 EUR,
  • postup do zamestnaneckého finále "ČSOB Poisťovňa Innovation 2017".


ČSOB Poisťovňa Innovation 2017

Vo finále "ČSOB Poisťovňa Innovation 2017" sa víťaz Insurance Challenge stretne s tromi finalistami zamestnaneckej inovačnej súťaže. Počas finále dostane doplňujúce know-how na dopracovanie svojho nápadu od odborníkov z ČSOB (business case, target group, presentation skills...). Zároveň strávi čas so zaujímavými ľuďmi a zažije príjemnú inovačnú atmosféru. Bonusom bude získanie hneď niekoľkých pracovných zručností.  

V závere všetci finalisti odprezentujú svoje nápady pred členmi predstavenstva a Innovation Teamu ČSOB Poisťovne, ktorí spoločne vyberú absolútneho víťaza ČSOB Poisťovňa Innovation 2017. Absolútny víťaz získa okrem vecnej ceny aj možnosť realizovať svoj vlastný inovatívny nápad.

S kým môžeš v ČSOB Poisťovni komunikovať?


Challenger
Time remaining
Reward

1st place: 350 EUR
Other Reward
Ak vyhráš challenge, okrem finančnej odmeny Ťa čaká postup do „ČSOB Poisťovňa Innovation 2017*", kde môžeš zabojovať o ďalšiu výhru: realizáciu Tvojho návrhu.
Tags