time remaining
status COMPLETED
talent scout
REWARDS
1.  350 EUR
2.  150 EUR
3.  100 EUR

IBM CHALLENGE: Preber ma!
Konečne je to tu, po týždni čakania máš termín prezentácie! Vyhypeoval si ju k dokonalosti a termín máš...

V stredu...o 13:00...po spoločnom tímovom obede... What?!

#preberma #vypnutikolegovia #hibernujemCHALLENGE


Tvojou úlohou je vymyslieť 3-minútovú aktivitu, ktorou potrebuješ kolegov pred Tvojou prezentáciou prebrať. Prezentácie sa zúčastní 9 kolegov z Tvojho tímu. Tak čo navrhuješ? Cvičenie, mozgová zumba, video, iná aktivitka alebo ... ???

Forma, kreativita, nápady... je to len na Tebe, hlavný cieľ? Preber ich!

WINNERS

Alex Corba
1st place
Lenka Drobna
3rd place