time remaining
status ACTIVE
sharing
REWARDS
1.  350 EUR
2.  150 EUR
3.  100 EUR

IBM CHALLENGE: Preber ma!
Konečne je to tu, po týždni čakania máš termín prezentácie! Vyhypeoval si ju k dokonalosti a termín máš...

V stredu...o 13:00...po spoločnom tímovom obede... What?!

#preberma #vypnutikolegovia #hibernujemCHALLENGE


Tvojou úlohou je vymyslieť 3-minútovú aktivitu, ktorou potrebuješ kolegov pred Tvojou prezentáciou prebrať. Prezentácie sa zúčastní 9 kolegov z Tvojho tímu. Tak čo navrhuješ? Cvičenie, mozgová zumba, video, iná aktivitka alebo ... ???

Forma, kreativita, nápady... je to len na Tebe, hlavný cieľ? Preber ich!