time remaining
status COMPLETED
talent scout
REWARDS
1.  500 EUR
2.  300 EUR
3.  200 EUR

Navrhni marketingovú komunikáciu pre „ProNature“ - novú produktovú radu HENKELZáleží aj Tebe na životnom prostredí? Nám v Henkel určite áno a preto prichádzame na trh s novou produktovou radou „ProNature“. Je šetrná k životnému prostrediu a Ecolabel certifikát dostane množstvo „ProNature“ produktov.


CHALLENGE


Navrhni ako by si TY efektívne odkomunikoval a spropagoval nové produkty rady „ProNature“ naprieč celým trhom. Tvoje riešenie založ na skutočných informáciách. Preto skôr ako sa pustíš do kreovania nápadov a návrhov urob si malý prieskum.

Step no.1

Pozri sa aké podobné produkty sa dnes na trhu predávajú a ako sa propagujú. Opýtaj sa svojich kamošov a známych či takéto produkty využívajú, či je pre nich dôležité, že produkty, ktoré požívajú sú šetrné k životnému prostrediu.

Step no.2

Na základe zistených informácií navrhni Tvoju marketingovú komunikáciu pre produkty šetrné k životnému prostrediu z rady „ProNature“.

Úlohou tohto projektu je stanoviť metódu ako komunikovať a propagovať tieto produkty naprieč celým trhom od business-to-business (B2B) zákazníka, až ku konečnému spotrebiteľovi. Kameňom úrazu je dnešná spoločnosť, ktorá si vždy nájde výhrady voči takýmto kompromisom. Napríklad facebook post značky vyrábajúcej ťažkú drogériu, ktorá teraz uvádza na trh produktovú radu šetrnejšiu k životnému prostrediu, by sa mohol stať terčom kritiky. Rovnako by nemuseli byť kladné i reakcie spotrebiteľov na fakt, že niektoré produkty z rady „ProNature“ nemajú Ecolabel certifikát.

Tešíme sa na Tvoje inšpiratívne nápady!

#HenkelSlovensko #DreamJob #Challenge


ADDITIONAL INFORMATION:


Chceš spätnú väzbu na svoje riešenie? Tak si daj záležať a Tvoje riešenie uvidia naši Marketingoví a Brand Manažéri.  

Podľa čoho budeme Challenge vyhodnocovať?

1. Stratégia

2. Idea

3. RealizovateľnosťWINNERS

Ivonna Šupová
1st place
Giuseppe Butti
2nd place
sarah Weiss
3rd place