time remaining
status COMPLETED
talent scout
REWARDS
1.  250 EUR
2.  100 EUR
3.  50 EUR

Zurich financial challenge – Chceš konečne zažiť poriadny trainee program, ktorý naštartuje Tvoju kariéru? Navrhni ho podľa seba!Študuješ a popri škole aj  pracuješ? Stačí ti to? Nechceš viac? Rozbehni svoju kariéru už počas štúdia tým správnym Trainee programom.


CHALLENGE


Navrhni a vytvor koncept pre ročný Trainee program / stáž VŠ študentov... Ako by mal podľa teba prebiehať? Čo by si sa chcel počas neho naučiť? Chcel by si rotovať po rôznych oddeleniach alebo sa radšej zdokonaľovať v jednej konkrétnej oblasti? Buď kreatívny, pridaj svoje vlastné nápady a predstavy, doplň to, čo by bolo pre Teba zaujímavé!

Vo svojom riešení pracuj s nasledovnými oddeleniami:

 • Tím poistných matematikov (aktuárov) na životnom a neživotnom poistení
 • Tím dátovej analýzy
 • IT tím

A zapracuj aj tieto oblasti:

 • Ako dlho a na akom oddelení bude Trainee pôsobiť?
 • Počet Trainee v programe? Partia alebo jednotlivo?
 • Čo sa má Trainee naučiť?
 • Čo by mali Trainee študovať, aby so hodili na vybrané oddelenia?
 • V akom ročníku absolvovať Trainee program?
 • Akým spôsobom by si Trainee program promoval/a? A akým spôsobom Trainee.stov vyberať?


ADDITIONAL INFORMATION:

Popis jednotlivých oddelení:

Tím poistných matematikov (aktuárov) na životnom a neživotnom poistení

 • Tvorba poistných modelov a prediktívnych analýz s účelom naceniť poistné produkty pre jendotlivé segmenty
 • Modelovanie vývoja finančných tokov
 • Testovanie a validácia modelov
 • Implementácia zákonných požiadaviek a štandardov do existujúcich modelov
 • Tvorba a analýza rezerv
 • Reportingové aktivity
 • Dátová analýza, analýza rizík, automatizácia údajov a vývoj aplikácií

Tím dátovej analýzy

 • Vývoj platforiem a aplikácií v rôznych programovacích jazykoch
 • Testovanie dát, testovanie aplikácií
 • Data Science, dátová analýza
 • IT Projektový manažment
 • Administrácia a údržba databázovej platformy pre interných zákazníkov
 • Definćia a implementácia bezpečnostných nastavení pre aplikácie v jednotlivých databázach
 • Konzultácia a návrhy riešení problémov v aplikáciách
 • Vývoj  aimplementácia nových finkcií v scriptovacích jazykoch
 • Migrácia dát

IT tím

 • podpora, udržiavanie a upgrade serverov a aplikácií
 • sprostredkovanie kontaktu s dodávateľmi rôznych IT služieb
 • spolupráca na globálnych (napr. Windows 10 release)
 • vývoj aplikácií v rôznych programovacích jazykochWINNERS