time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  300 EUR

Navrhni komunikačnú stratégiu Duálneho vzdelávania Tatra bankyUž od minulého roka v Tatra banke pôsobia prví študenti duálneho vzdelávania, ktorí  sa popri škole pripravujú na povolanie bankárov. 

Veríme totiž, že práve duálne vzdelávanie a teda dlhodobá spolupráca a príprava našich budúcich kolegov nám pomôže nielen osloviť mladé generácie pre prácu v banke, ale aj búrať mýty o bankovníctve.

V septembri sme prvýkrát privítali na pobočkách prvákov obchodných akadémií, ktorí sa tak na celé obdobie strednej školy stali "Tatrabankármi".


CHALLENGE


Z prvých dvoch výziev tohto roka nám šikovní Challengesti ako si aj Ty, navrhli logo a štartovací balíček Duálneho vzdelávania. Teraz sa na teba obraciame s poslednou výzvou tohto roka. Chceli by sme, aby s možnosťou „duálneho vzdelávania“ prirodzene spájala aj Tatra banka.

Navrhni inovatívnu a efektívnu komunikačnú stratégiu, ktorej výsledkom by bolo zvýšenie povedomia o Duálnom vzdelávaní Tatra banky. V rámci tejto úlohy navrhni formu komunikácie, jej umiestnenie v čase ako aj komunikačné kanály, na ktorých bude umiestnený obsah. Nemusíš sa zameriavať len na digitálny priestor, vymysli aj niečo neštandardné.

Svoj návrh môžeš podložiť napr. aj vlastným prieskumom. Opýtaj sa kamarátov, či už o Duálnom vzdelávaní počuli, čo si o ňom myslia a pod. Nezabudni ani na ich rodičov.

Ako na to?

Naštuduj si všetky potrebné informácie o duálnom  vzdelávaní – určite si dobre naštuduj našu cieľovú skupinu – ako vekovo tak geograficky.  Vo svojej kreativite sa neobmedzuj.

Svoje návrhy nám dodaj vo forme prezentácie, v ktorej nezabudni popísať aj to, čo ťa pri práci inšpirovalo.

Už teraz sa tešíme na Tvoje riešenie. V prípade, že práve Ty postúpiš do užšieho výberu, svoje riešenie nám budeš môcť detailnejšie odprezentovať na osobnom stretnutí v Tatra banke. Presný čas stretnutia ešte upresníme. Prebehne v januári 2019.ADDITIONAL INFORMATION:

Podľa čoho budeme Challenge vyhodnocovať?

1. Inovatívnosť

2. Realizovateľnosť

3. Forma spracovania

Kto bude Challenge vyhodnocovať?

Porota pozostáva z odborníkov na marketing, personalistiku a duálne vzdelávanie.

Pomocné linky:

http://www.dualnysystem.sk/

https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/dolezite-dokumenty/logo-banky.htmlWINNERS

Elena Štefancová
1st place