time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  200 EUR
2.  100 EUR
3.  50 EUR

Pomôž Swiss Re Bratislava spraviť náš office zelenšíPredstavte si office Swiss Re Bratislava na Mlynských Nivách (v Twin City B) s vyše 1 800 zamestnancami. Tento rok je špecifický a zdravie našich zamestnancov je pre nás samozrejme prvoradé. V office sme tým pádom netrávili toľko času ako predtým, ale chceme sa spoločne pripraviť ďalej na budúcnosť. 

Našim cieľom je sa správať udržateľne vo všetkom čo robíme. Aj v našom biznise, ale aj pri našom každodennom fungovaní v kancelárii, alebo keď podporujeme ľudí v udržateľnosti mimo ich pracoviska.


CHALLENGE


Predstavte si, že ste manager zodpovedný za priestory Swiss Re budovy. Ako by ste "zozeleneli" naše priestory/ Ako by sa stali naše priestory udržateľnými? Viete vymenovať problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri implementácii?

Berte prosím do úvahy nasledovné veci:

  • Doprava do práce/dochádzanie do práce - Rozmýšľajte nad rôznymi spôsobmi dochádzania do práce a ako firma môže vytvárať podmienky pre lepšie dochádzanie
  • Občerstvenie – Swiss Re zabezpečuje svojim zamestnancom ovocie, kávu, čaj, cukor, mlieko, med...
  • Energie – Na svoju každodennú prácu potrebujeme rôzne formy energie – osvetlenie, kúrenie, pripojenie na internet...
  • Odpadový management – Skúste sa zamyslieť nad tým ako sa v dnešnej dobe môžeme správať k rôznym formám odpadu (tlačenie dokumentov, bio odpad, plastové nádoby z obedov...) Bonus – Ako dokáže firma motivovať svojich zamestnancov, aby sa chovali udržateľnejšie?

ADDITIONAL INFORMATION:

Hodnotiace kritériá:

  • Kreativita a inovatívnosť
  • Realizovateľnosť návrhov
  • Kvalita analýzy a relevantnosť informácií


WINNERS