time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  1000 EUR
2.  500 EUR
3.  300 EUR

EY TAX Challenge 2021Vieš si predstaviť svoju budúcu kariéru vo svete daní? Prijmi našu výzvu a zapoj sa do EY Tax Challenge 2021.


CHALLENGE


Čo bude Tvojou úlohou?

Aplikovať daňové právne predpisy a poskytnúť svoj vlastný pohľad na témy, ktoré momentálne hýbu svetom daní. EY Tax Challenge 2021 pozostáva z dvoch častí - vypracovanie prípadovej štúdie a spracovanie jednej z nižšie uvedených tém.

  • Prípadová štúdia

V prípadovej štúdii sa budeme zaoberať transakciami spoločnosti a ich daňovými dopadmi na území Slovenskej republiky. Napriek tomu, že zadanie má vo veľkej miere medzinárodný rozmer, cieľom nie je zmapovanie a aplikácia zahraničných daňových predpisov. Tvojou úlohou je identifikovať daňové povinnosti na Slovensku, ktoré môžu vyplývať z jednotlivých transakcií a pripraviť prezentáciu na internú odbornú diskusiu a brainstorming s kolegami z daňového tímu v rozsahu max. 3 - 4 strany.

Bližšie inštrukcie nájdeš v priloženom súbore.

EY Tax Challenge 2021_Prípadová štúdia.pdf

  • Spracovanie aktuálnej daňovej témy

Skús sa vžiť do role poradcu ministra financií a navrhnúť koncepciu, ktorá by bola vhodná pre podnikateľské prostredie a zároveň efektívna pre zvýšenie (udržanie) príjmov v štátnom rozpočte. Ako by podľa Teba mohla vyzerať koncepcia právnej úpravy niektorej z nižšie uvedených tém v daňovej legislatíve Slovenskej republiky? Sme zvedaví na Tvoj názor (nie oficiálne poučky), ako môžu odlišné riešenia k daným témam ovplyvniť podnikateľské prostredie. V ideálnom prípade by sa Tvoja koncepcia mala zmestiť do 3-4 strán/slidov v Powerpoint prezentácii:

Tešíme sa na Tvoj kritický pohľad (a riešenia) na jednu z nižšie uvedených tém. Výber necháme na Teba.

  • Zdaňovanie digitálnej ekonomiky – existuje ideálne riešenie?
  • Úprava daňových strát v Slovenskej republike – optimálna alternatíva pre Slovensko?
  • Téma podľa Tvojho výberu 

Hodnotiace kritéria tvojej práce, ktoré budeme posudzovať:

  • Pochopenie problematiky
  • Použitie dát - tie máme radi. Ak sa dá, kvantifikuj, znázorňuj schémami, grafmi atď.
  • Použitie zdrojov a aplikácia relevantných právnych predpisov a judikatúry
  • Kritické myslenie a tvoje konštruktívne závery a riešenia
  • Samozrejme obsah prevyšuje formu, ale Tvoj výstup by mal mať tiež náležitú formu a úpravu

 Vyhodnotenie

Ak budeš patriť medzi autorov 3 najlepších prác, dostaneš príležitosť odprezentovať svoje riešenie počas finále EY Tax Challenge (krátka prezentácia 10-15 min). Všetci finalisti majú finančnú odmenu istú, rozhodovať budeme len o finálnom poradí.


ADDITIONAL INFORMATION:

Ak sa rozhodneš pre vlastnú tému, informuj nás, aby sme Ti tému potvrdili. Napíš našej kolegyni, Michaele Ďurecovej na Michaela.Durecova@sk.ey.com. Stačí, ak uvedieš meno, priezvisko a Tebou vybranú tému a my sa Ti promptne ozveme ohľadom spätnej väzby na Tvoj výber témy.  WINNERS

Adrian Mucha
1st place
Martin Bosák
2nd place
Jozef Šaranko
3rd place