time remaining
status COMPLETED
sharing
REWARDS
1.  300 EUR
2.  100 EUR

Navrhni inovatívne work-life balance benefity pre IT-čkárov Tatra bankyTatra banka je zamestnávateľom budúcnosti pre smart ľudí a miestom, kde nás baví byť, tvoriť a napredovať. Pracujeme vo flexibilnom, modernom a inšpiratívnom pracovnom prostredí, v ktorom robíme všetko pre kvalitnú spoluprácu. Zároveň chceme, aby mali všetci naši zamestnanci zdravý work-life balance.

Jeho dôležitosť nám potvrdila aj pandémia. Možnosť pracovať z domu, ktorú u nás na IT dostalo 95% zamestnancov, bola vnímaná ako veľký benefit, zároveň sme však spozorovali, že pri home-office môže byť náročnejšie udržať si zdravý work-life balance.

Keďže sa snažíme vychádzať v ústrety potrebám a preferenciám našich zamestnancov, neustále ich počúvame a pýtame si od nich tipy na zlepšenie. Okrem toho si však podnety zbierame aj mimo banku. Pravidelne realizujeme prieskumy, spolupracujeme so vzdelávacími a kreatívnymi agentúrami, monitorujeme aktuálnu situáciu na Slovensku aj vo svete.

Teraz by sme chceli spoznať Tvoju víziu.  


CHALLENGE


Navrhni čo najkonkrétnejšie benefity, spôsoby či procesy, ktoré by mohli našim zamestnancom pomôcť udržať si zdravý work-life balance.

Ako podľa Teba vyzerá politika ideálneho work-life balance? A ako konkrétne by to podľa Teba malo vyzerať v praxi?

Predstav si, že si súčasťou teamu, ktorý navrhuje nastavenie politiky work-life balance pre 300 zamestnancov IT. Tvoje nápady budú mať reálny dopad na ľudí. Vo svojej kreativite a inovatívnosti sa neobmedzuj. Práve naopak!


1. Preskúmaj trh práce. Zmonitoruj slovenské firmy, ale pozri sa aj za hranice. Ako vyzerajú najlepšie work-life balance benefity, spôsoby či procesy súčasnosti?

2. Skús taktiež zmapovať trendy. Pracuj s prognózami. Ako vyzerá budúcnosť práce?

3. Okrem tohto mapovania priprav aj prieskum medzi svojimi rovesníkmi. Spýtaj sa ich na to, čo pre nich znamená ideálny work-life balance. Aké benefity by sa im páčili najviac? Ako si predstavujú pomer svojej budúcej práce a voľného času? Chceli by pracovať radšej doma, alebo v office? Naformuluj si ďalšie otázky sám/sama. Optimálna vzorka pri tomto prieskume je 50 ľudí.


Keď budeš mať zhromaždené vyššie spomenuté typy informácií, skombinuj ich so svojimi vlastnými predstavami o ideálnej práci. Premýšľaj aj za hranicami klasických benefitov.


ADDITIONAL INFORMATION:

Svoje návrhy nám dodaj vo forme prezentácie, v ktorej nezabudni popísať aj to, čo Ťa pri práci inšpirovalo.

Píš, kresli, priprav grafy, vizualizácie, čokoľvek. Sústreď sa tiež na celkový vzhľad a formu výsledku. Už teraz sa tešíme na Tvoje riešenie. V prípade, že práve Ty postúpiš do užšieho výberu, budeš môcť svoj návrh detailnejšie odprezentovať počas online stretnutia v Tatra banke, ktoré prebehne v júli 2021. Presný čas ešte upresníme.WINNERS

Silvia Mrázková
1st place
Richard Kentoš
2nd place