time remaining
status SELECTING WINNERS
talent scout
REWARDS
1.  1000 EUR
2.  500 EUR
3.  300 EUR

EY TAX Challenge 2022Predstavuješ si svoju budúcu kariéru vo svete daní? Challenge accepted?! Tak prijmi našu výzvu a zapoj sa do EY Tax Challenge 2022.


CHALLENGE


Čo bude Tvojou úlohou?

Aplikovať daňové právne predpisy a poskytnúť svoj vlastný pohľad na témy, ktoré momentálne hýbu svetom daní. EY Tax Challenge 2022 pozostáva z dvoch častí - vypracovanie prípadovej štúdie a spracovanie jednej z nižšie uvedených tém.

  • Prípadová štúdia

V prípadovej štúdii sa budeme zaoberať transakciami spoločnosti a ich daňovými dopadmi na území Slovenskej republiky. Napriek tomu, že zadanie má vo veľkej miere medzinárodný rozmer, cieľom nie je zmapovanie a aplikácia zahraničných daňových predpisov. Tvojou úlohou je identifikovať daňové povinnosti na Slovensku, ktoré môžu vyplývať z jednotlivých transakcií a pripraviť prezentáciu na internú odbornú diskusiu a brainstorming s kolegami z daňového tímu v rozsahu max. 3 - 4 strany.

Bližšie inštrukcie nájdeš v priloženom súbore.

EY-Tax-challenge-2022_Pripadova-studia.pdf

  • Spracovanie aktuálnej daňovej témy

Skús sa vžiť do role poradcu ministra financií a navrhnúť koncepciu, ktorá by bola vhodná pre podnikateľské prostredie a zároveň efektívna pre zvýšenie (udržanie) príjmov v štátnom rozpočte. Ako by podľa Teba mohla vyzerať koncepcia právnej úpravy niektorej z nižšie uvedených tém v daňovej legislatíve Slovenskej republiky? Sme zvedaví na Tvoj názor (nie oficiálne poučky), ako môžu odlišné riešenia k daným témam ovplyvniť podnikateľské prostredie. V ideálnom prípade by sa Tvoja koncepcia mala zmestiť do 3-4 strán/slidov v Powerpoint prezentácii:

Tešíme sa na Tvoj kritický pohľad (a riešenia) na jednu z nižšie uvedených tém. Výber necháme na Teba.

  • Zdaňovanie digitálnej ekonomiky – existuje ideálne riešenie?
  • Úprava daňových strát v Slovenskej republike – optimálna alternatíva pre Slovensko?
  • Téma podľa Tvojho výberu 

Hodnotiace kritéria tvojej práce, ktoré budeme posudzovať:

  • Pochopenie problematiky
  • Použitie dát - tie máme radi. Ak sa dá, kvantifikuj, znázorňuj schémami, grafmi atď.
  • Použitie zdrojov a aplikácia relevantných právnych predpisov a judikatúry
  • Kritické myslenie a tvoje konštruktívne závery a riešenia
  • Samozrejme obsah prevyšuje formu, ale Tvoj výstup by mal mať tiež náležitú formu a úpravu

 Vyhodnotenie

Ak budeš patriť medzi autorov 3 najlepších prác, dostaneš príležitosť odprezentovať svoje riešenie počas finále EY Tax Challenge (krátka prezentácia 10-15 min). Všetci finalisti majú finančnú odmenu istú, rozhodovať budeme len o finálnom poradí.


ADDITIONAL INFORMATION:

Ak sa rozhodneš pre vlastnú tému, informuj nás, aby sme Ti tému potvrdili. Napíš našej kolegyni, Simone Bednarčíkovej na simona.bednarcikova@sk.ey.com. Stačí, ak uvedieš meno, priezvisko a Tebou vybranú tému a my sa Ti promptne ozveme ohľadom spätnej väzby na Tvoj výber témy.