Západoslovenská energetika, a.s.

Západoslovenská energetika, a.s., (ďalej len ZSE) je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku. V roku 2002 sa stala súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON. ZSE Energia, a.s., a Západoslovenská distribučná, a.s., sú 100 % dcérske spoločnosti ZSE. ZSE naďalej poskytuje zákaznícke služby vrátane fakturácie všetkým svojim zákazníkom – domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva. ZSE pôsobí na slovenskom trhu od roku 1922.
Jedným z popredných záujmov našej spoločnosti je podpora ambicióznych mladých ľudí, s ktorými chceme spolupracovať už v priebehu ich vysokoškolského a stredoškolského štúdia a zároveň sa snažím e oslovovať už žiakov základných škôl atraktívnymi edukačnými projektmi. Študentom ponúkame spoluprácu v nasledovných oblastiach:


CONTACT: Čulenova 6 // Bratislava // 816 47 // Slovakia
Industry
Utilities - Electric
Location
Slovakia

ACTIVITY