Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Sme lídrom na trhu s energiami na Slovensku. Priamo nadväzujeme na 160 rokov slovenského plynárenstva a od roku 2012 sme úspešným dodávateľom elektrickej energie. Neustále sledujeme trendy, aby sme boli moderní a inovatívni. Spolupracujeme so startup-mi, využívame a hľadáme nové SMART technologické a inovatívne riešenia.

CONTACT: Mlynské nivy 44/a // Bratislava // 825 11 // Slovakia
Industry
Oil and Gas Refining and Marketing
Location
Slovakia

ACTIVITY