Deloitte

“Deloitte” is the brand under which nearly 200,000 professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management, and tax services to selected clients.

Deloitte je značka reprezentujúca celosvetovú organizáciu firiem Deloitte Touche Tohmatsu, ktoré sa zameriavajú na audit, dane, finančné poradenstvo, consulting, riadenie rizík a právne služby. Po 20 rokoch pôsobenia na Slovensku patríme veľkosťou aj reputáciou na trhu k najvýznamnejším firmám v odbore.

Medzi našich klientov patria veľké nadnárodné spoločnosti, verejné inštitúcie a významní lokálni klienti.

Na dosiahnutie cieľa byť dominantnou firmou v oblasti odborných služieb získavame, vychovávame a motivujeme najlepších ľudí na trhu. Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na profesijný rast a rozvoj svojich zamestnancov. Na Slovensku zamestnávame viac ako 220 slovenských a zahraničných odborníkov, ktorí

pôsobia v Bratislave, Žiline a Košiciach.


CONTACT: Digital Park II, Einsteinova 23 // Bratislava // 851 01 // Slovakia
Industry
Consumer Financial Services
Location
Slovakia

ACTIVITY